ÜRÜNLER

Valfler

/ Yön Denetim Valfleri

Farklı tiplerdeki yön denetim valfleri ile sistemlerdeki akışkanınızın hareketinin hangi yönde olacağını belirleyebilir, başlatabilir veya durdurabilirsiniz.