ÜRÜNLER

Valfler

/ Basınç Ayar Valfleri

Farklı tiplerdeki basınç ayar valfleri ile hidrolik sistemlerde sistemin bir bölümün basıncının istenilen seviyede tutulmasını, böylelikle sistemin zarar görmemesini ve verimin artmasının sağlar.